Państwo Unii Europejskiej powinno zapewnić swoim ubezpieczonym mieszkańcom zwrot kosztów leczenia w innym państwie członkowskim. Nie wolno refundacji uzależniać od uprzedniej zgody na wyjazd, jeżeli kuracja nie wymaga użycia kosztownej aparatury (np. spektrometrów do rezonansu magnetycznego czy skanerów medycznych).
Gdyby jednak leczenie za granicą wiązało się ze stosowaniem urządzeń wymagających znacznych nakładów, to żądanie od pacjenta uzyskiwania wcześniejszej zgody na refundowaną kurację jest zgodne z prawem Unii.

Francja wygrała