Naczelna Rada Lekarska domaga się powołania publicznego funduszu, z którego finansowane były odszkodowania wypłacane ofiarom zdarzeń medycznych.
Samorząd lekarski pozytywnie ocenił propozycję resortu zdrowia dotyczącą zmiany przepisów, które narzucają na szpitale obowiązek kupowania dodatkowych polis z tytułu zdarzeń medycznych.
Resort zdrowia w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej proponuje wprowadzenie ich fakultatywności.