Bez ubezpieczenia na wypadek roszczeń pacjentów placówki medyczne nie mogą być wpisane do rejestru wojewody.
Reklama
Do 1 lipca szpitale mają czas na dostosowanie się do wymogów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654). Na jej podstawie muszą dokonać aktualizacji wpisu w rejestrze prowadzonym przez wojewodów. Choć mają na to coraz mniej czasu, większość szpitali nie może dopełnić tego obowiązku.
Jednym z dokumentów, którego wymaga wojewoda, jest bowiem potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.
Zgodnie z ustawą jest ono dla nich obowiązkowe. Problem w tym, że większość szpitali nie wykupiła dodatkowej polisy, ponieważ kwoty zaproponowane przez ubezpieczyciela przekraczały ich możliwości finansowe. Jedną z placówek, która nie może dokonać rejestracji, jest Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy.

1215 szpitali ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od zdarzeń medycznych

– Mamy przygotowane wszystkie dokumenty potrzebne do dopełnienia obowiązków rejestracyjnych. Czekamy tylko na wyjaśnienie, jak ostatecznie zostanie rozwiązana sprawa ewentualnej fakultatywności ubezpieczenia – mówi Marta Laska, rzeczniczka prasowa szpitala.
W jeszcze gorszej sytuacji są podmioty, które dopiero chcą rozpocząć działalność. Tych wojewodowie w ogóle nie rejestrują, jeśli nie są w stanie przedłożyć obowiązkowego również dla nich dowodu ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

180 zł wynosi opłata szpitala za dokonanie zmiany w rejestrze podmiotów leczniczych

Resort zdrowia już w lutym zdecydował, że znowelizuje ustawę tak, aby nowe ubezpieczenie stało się dla szpitali fakultatywne. Przygotował projekt założeń do noweli. Dlatego urzędy wojewódzkie nie stosowały żadnych sankcji wobec szpitali, które nie wykupiły dodatkowej polisy.
– Większość szpitali w naszym województwie nie ma ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Na razie nie wyciągamy żadnych konsekwencji. Czekamy na decyzje Ministerstwa Zdrowia – mówi Halina Olczyk, wicedyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.
Sytuacja zmieni się 30 czerwca.
– Zgodnie z aktualnym stanem prawnym jeśli ustawa o działalności leczniczej nie zostanie znowelizowana, będziemy mieli obowiązek egzekwowania od szpitali ubezpieczenia od zdarzeń medycznych – mówi Edward Kostecki, dyrektor wydziału polityki społecznej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Sankcją za brak polisy będzie wykreślenie szpitala z rejestru podmiotów leczniczych. Dlatego placówki medyczne, które jej nie mają, pilnie czekają na nowelizację ustawy. DGP ustalił w biurze prasowym Ministerstwa Zdrowia, że projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów i czeka na rozpatrzenie przez rząd.