Firmy nie przestraszyły się niekorzystnego dla siebie stanowiska sądów administracyjnych, w tym pełnego składu NSA, o tym, że abonamenty medyczne są dla pracownika przychodem z nieodpłatnych świadczeń i należy je opodatkować (uchwała NSA z października ubiegłego roku, sygn. akt II FPS 7/10).

Bez specjalnych kontroli

W dodatku okazało się, że urzędnicy skarbowi nie prosili firm medycznych o udostępnienie danych przedsiębiorców, którzy wykupili abonamenty medyczne dla pracowników. Potwierdzili nam to przedstawiciele Enel-Medu, Medicoveru, Centrum Medycznego Damiana i Lux-Medu. Skarbówka rozliczenie nieodpłatnych świadczeń dla podwładnych sprawdza przy okazji innych kontroli.
Co istotne, takie podejście do rozliczeń podatkowych opieki medycznej nie przełożyło się na spadek osób zainteresowanych jej nabyciem. Tendencja jest wręcz odwrotna.
Pakiety medyczne / DGP
– Przez pierwsze trzy kwartały 2011 r. podpisaliśmy aż 233 umowy z nowymi klientami korporacyjnymi – podaje Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.
Również Marzena Kołoszczyk, dyrektor ds. marketingu spółki ubezpieczeniowej Medicover, zauważa stały wzrost zainteresowania zakupem pakietów opieki medycznej dla pracowników.
– O ile w przeszłości firmy częściej decydowały się na zakup programów medycyny pracy oraz podstawowych pakietów opieki zdrowotnej, o tyle teraz widać wyraźny wzrost zainteresowania pakietami specjalistycznymi zapewniającymi kompleksową opiekę lekarzy specjalistów i pełną diagnostykę – argumentuje Marzena Kołoszczyk.
Podobnie jest w Lux-Medzie. Tomasz Niedźwiecki z tej firmy podkreśla, że abonamenty medyczne dla firm cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Z oferty Lux-Medu korzysta ponad 5 tys. przedsiębiorców.

Opieka w standardzie

Z czego wynika to zainteresowanie? Według Adama Rozwadowskiego obecnie motywowanie pozapłacowe pracowników postrzegane jest jako standardowa część wynagrodzenia. Firmy coraz chętniej zatem podejmują decyzję o korzystaniu z usług prywatnych operatorów medycznych.
Potwierdzają to dane PMR (firmy zajmującej się badaniem rynku) – do 2020 r. w ten sposób z prywatnej opieki zdrowotnej korzystać ma do 10 mln ludzi. Według prognoz PMR w latach 2011 – 2013 rynek ten będzie rozwijał się w tempie 16 proc. rocznie, do wartości ponad 2,8 mld zł w 2013 r.