Z początkiem czerwca częściowo wznowione zostaną państwowe egzaminy specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że w pierwszej kolejności odbędą się egzaminy ustne w dziedzinach, co do których przed rozpoczęciem sesji wiosennej 2020 r. minister zdrowia, na wniosek dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), wyraził zgodę, na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES.

Dziedziny te to: audiologia i foniatria; chirurgia klatki piersiowej; chirurgia plastyczna; epidemiologia; farmakologia kliniczna; genetyka kliniczna; immunologia kliniczna; kardiologia dziecięca; medycyna morska i tropikalna; medycyna nuklearna; medycyna sądowa; medycyna sportowa; mikrobiologia lekarska; nefrologia dziecięca; neurologia dziecięca; neuropatologia; onkologia i hematologia dziecięca; otorynolaryngologia dziecięca; pediatria metaboliczna; perinatologia; seksuologia; toksykologia kliniczna; transfuzjologia kliniczna; urologia dziecięca i zdrowie publiczne.

MZ poinformowało, że przeprowadzane będą także odwołane w marcu br. egzaminy pisemne w pozostałych dziedzinach medycyny.

Reklama

Ministerstwo podało, że ze względu na szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19 procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi ministrowi zdrowia podjęcie dalszych decyzji odnośnie organizacji egzaminów ustnych, w tym możliwość przeprowadzenia ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od ich organizacji.

Resort przekazał, że decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po wejściu w życie projektowanych przepisów, mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdających, członków zespołów egzaminacyjnych, jak również personelu administracyjnego wspierającego przebieg egzaminów.

Konkretne terminy poszczególnych egzaminów ustnych i pisemnych zostaną podane przez dyrektora CEM, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.