Więcej testów, nowe zasady postępowania ze zwłokami, mobilne gabinety stomatologiczne dla zakażonych – to niektóre ze zmian wprowadzonych w ostatnich dniach w związku z epidemią koronawirusa.
NFZ pokryje koszty testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pacjentów i pracowników medycznych wszystkich szpitali w Polsce – nie tylko tych zlecanych w placówkach zakaźnych lub z oddziałami zakaźnymi. Umożliwi to znowelizowane zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Nowe przepisy przewidują, że NFZ rozliczy wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych w wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą. Testy te jednak mogą być wykonane nie tylko dla pacjentów tych szpitali, ale także dla pacjentów i personelu wszystkich pozostałych placówek. Wymazy trafią do wskazanych laboratoriów (np. w szpitalu jednoimiennym). To bardzo oczekiwana zmiana, zwłaszcza w kontekście ochrony pracowników medycznych.
Uporządkowana została też kwestia pomocy stomatologicznej. W przypadku nagłego bólu zęba pacjenci zakażeni koronawirusem otrzymają pomoc w dentobusie. Mobilne gabinety będą stacjonować m.in. przy zakaźnych szpitalach jednoimiennych, ale w razie potrzeby będą mogły dojechać bezpośrednio do chorych.
Z kolei dla pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem pomoc doraźną zapewnią wybrane, odpowiednio do tego przygotowane gabinety stomatologiczne.
Pozostałe osoby mogą korzystać z opieki stomatologicznej na dotychczasowych warunkach. Listy otwartych gabinetów dentystycznych, posiadających umowę z NFZ, można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich funduszu. Mapę czynnych placówek przygotowało też Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, tam jednak są również takie, które nie mają kontraktu z funduszem. Większość gabinetów pracuje w systemie dyżurowym, więc lepiej wcześniej zadzwonić i skonsultować swoje dolegliwości z dentystą.
W związku z epidemią NFZ wprowadził także zmiany dla osób korzystających z programów lekowych i chemioterapii. Będzie można – na podstawie indywidualnej oceny lekarza prowadzącego – wydać im leki na okres sześciomiesięcznej terapii. W takim przypadku możliwe jest dostarczenie ich przez szpital bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub wydanie z apteki szpitalnej jemu, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej.
Resort zdrowia wydał także rozporządzenie określające sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych na chorobę COVID-19. Regulacje mają być stosowane zarówno przez osoby zatrudnione przez szpital, ale także w przypadku zgonu poza szpitalem przez przeszkolonych pracowników zakładów pogrzebowych.
Nowe przepisy nie wprowadzają jednak zmian dotyczących stwierdzania zgonu. Na konieczność uregulowania tych kwestii w obliczu epidemii zwracają uwagę m.in. lekarze rodzinni, którzy na mocy obowiązujących regulacji wzywani są często w sytuacji, gdy pacjent umiera poza szpitalem. Obecnie jednak stało się to dla nich ryzykowne, bo każdy może być zakażony koronawirusem, dlatego apelują o powołanie odpowiednio wyposażonych koronerów przy każdym starostwie (pisaliśmy o tym: „Zdalne stwierdzenie zgonu niemożliwe – potrzebne rozwiązania na czas epidemii”, DGP nr 60/2020).
Wszystkie te regulacje już weszły w życie