Czterocyfrowy kod, dokument PDF z kodem kreskowym albo wydruk informacyjny – jak przypomina NFZ, na takiej podstawie można zrealizować e-receptę. Po wprowadzeniu obowiązku wypisywania leków w formie elektronicznej, pacjenci wskazują, że obawiają się podawać swój PESEL w aptece w obecności innych osób.
Od 8 stycznia co do zasady e-recepta jest obowiązkowa. Jednym ze sposobów jej zrealizowania jest podanie w aptece czterocyfrowego kodu. Jest on wysyłany SMS-em albo e-mailem, jeśli osoba, na którą wystawiona jest recepta, ma Internetowe Konto Pacjenta (IKP). W niektórych prywatnych placówkach można go sprawdzić przy pomocy aplikacji. Zdarza się też jednak, że lekarze zapisują go odręcznie na kartce – zdjęcia takich „e-recept” obiegły media społecznościowe w pierwszych dniach po ich wprowadzeniu.
Problem jednak w tym, że poza kodem trzeba podać również swój PESEL. A nie wszyscy chcą go dyktować aptekarzowi przy innych klientach, obawiając się, że może to prowadzić np. do kradzieży tożsamości. Problem ten był już kilkakrotnie podnoszony, m.in. w rozmowach z resortem zdrowia. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest napisanie numeru na kartce.
Warto jednak w tym kontekście pamiętać, że są też inne sposoby zrealizowania e-recepty. Można ją okazać w aptece w formie PDF – jeśli została wysłana e-mailem lub na swoim IKP. Taka recepta ma kod kreskowy, który może zeskanować farmaceuta. Lek zostanie również wydany na podstawie wydruku informacyjnego. NFZ przypomina, że taki wydruk powinien być przekazywany zawsze na żądanie pacjenta, niezależnie od tego, czy ma on aktywowane IKP. Co istotne, IKP nie jest warunkiem korzystania z recept w elektronicznej formie.