Recepta elektroniczna (e-recepta) stanie się obowiązkowa wraz z początkiem 2020 roku. Nowa forma realizacji recept ma ograniczyć błędy, zaoszczędzić czas oraz wyeliminować recepty nieczytelne oraz fałszywe.

Od stycznia 2020 roku recepty wystawiane pacjentom będą miały obowiązkowo postać elektroniczną. Przygotowane do realizacji e-recept są już wszystkie apteki. Systematycznie zwiększa się także liczba szpitali, przychodni oraz gabinetów, które wystawiają recepty elektroniczne.

Dla pacjenta na pierwszy rzut oka zmieni się tylko tyle, że zamiast papierowej recepty z podpisem i pieczątką otrzyma na karteczce 4-cyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL wystarczy, by wykupić przepisane leki w aptece (lub w kilku aptekach zrealizować receptę częściowo).

Lekarz wystawia e-receptę i zatwierdza ją w systemie informatycznym. Może też wysłać pacjentowi wystawioną e-receptę na wskazany adres e-mail. Wraz z 4-cyfrowym kodem pacjent udaje się do apteki i wykupuje leki w całości lub częściowo (e-receptę można zrealizować częściowo w kilku aptekach). Lekarz może przekazać pacjentowi także wydruk e-recepty (wydruk informacyjny).

Reklama

Dotychczasowe recepty papierowe nadal oczywiście będzie można realizować w aptekach. W uzasadnionych przypadkach (awaria systemu informatycznego, wizyta domowa) lekarz lub inna osoba upoważniona także będą mogli wystawić receptę w formie papierowej.

Recepty elektroniczne mają ułatwić procesu realizacji recept, ograniczyć błędy, zaoszczędzić czas lekarzy i farmaceutów oraz wyeliminować problem nieczytelnych i fałszywych recept.

Reklama

Termin ważności e-recepty: 30 dni albo 365 dni

Termin ważności e-recepty to 30 dni od daty wystawienia, czyli tak jak w przypadku recept papierowych. W uzasadnionych przypadkach osoba wystawiająca receptę elektroniczną może oznaczyć, że termin jej realizacji wynosi do 365 dni. Jeżeli pacjent nie wykupi jej w ciągu 30 dni od wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, to recepta ta będzie realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły. Wydłużenie terminu nie będzie jednak dotyczyło wszystkich leków, wyłączono z tego przepisu m.in. środki odurzające i substancje psychotropowe, które w dalszym ciągu będzie można wykupić wyłącznie w ciągu 30 dni od wystawienia recepty.

Internetowe Konto Pacjenta

Pacjenci nie muszą zakładać żadnych kont internetowych w celu wykupienia leków przepisanych w formie e-recepty. Założenie takiego konta (Internetowego Konta Pacjenta) jest dobrowolne.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja ministerstwa zdrowia. Do założenia IKP wystarczy darmowy profil zaufany.
Jakie korzyści daje Internetowe Konto Pacjenta? Przede wszystkim można otrzymywać wystawioną e-receptę SMS-em lub e-mailem. Chorzy przewlekle mogę poprzez IKP otrzymywać kolejne e-recepty bez konieczności wizyty u lekarza prowadzącego. Ponadto IKP daje dostęp do dotychczas zrealizowanych recept (po 1 stycznia 2019) wraz z przepisanym dawkowaniem. IKP zawiera także historię wizyt pacjenta sfinansowanych przez NFZ (od 2008 roku). W ramach takiego konta rodzice mają dostęp do informacji medycznych swoich dzieci do 18. roku życia.