E-recepta stała się 8 stycznia 2020 roku obowiązkowa. Pacjent u lekarza zamiast papierowej recepty z pieczątką otrzyma kod (4 cyfry), który wraz z numerem PESEL wystarczy, by otrzymać przepisane leki w aptece. Nie ma obowiązku zakładania żadnych kont, choć resort zdrowia zachęca do rejestrowania darmowego Internetowego Konta Pacjenta, które daje szereg dodatkowych korzyści.

E-recepta obowiązkowa od stycznia 2020

Od 8 stycznia 2020 roku recepty wystawiane pacjentom obowiązkowo mają postać elektroniczną. Nowa forma realizacji recept ma ograniczyć błędy, zaoszczędzić czas oraz wyeliminować recepty nieczytelne oraz fałszywe. Przygotowane do realizacji e-recept są już wszystkie apteki. Systematycznie zwiększa się także liczba szpitali, przychodni oraz gabinetów, które są gotowe do wystawiania e-recept.

Dla pacjenta na pierwszy rzut oka zmieni się tylko tyle, że zamiast papierowej recepty z podpisem i pieczątką otrzyma na karteczce 4-cyfrowy kod, który wraz z numerem PESEL wystarczy, by wykupić przepisane leki w aptece (lub w kilku aptekach zrealizować receptę częściowo).

Nie trzeba zakładać żadnych kont w internecie. Nie trzeba posiadać adresu e-mail, telefonu komórkowego czy smartfona. Po stronie pacjenta nie powstaje żaden nowy obowiązek. Internetowe Konto Pacjenta (patrz niżej) jest w całości dobrowolne.

E-recepta. Jak to działa?

  • Krok 1. Lekarz wystawia e-receptę i zatwierdza ją w systemie informatycznym. Może też wysłać pacjentowi wystawioną e-receptę na wskazany adres e-mail.
  • Krok 2. Wraz z 4-cyfrowym kodem pacjent udaje się do apteki. Na miejscu farmaceuta poprosi o kod oraz numer PESEL, a następnie wyda przepisane leki.

Przepisane leki można wykupić w całości lub częściowo (e-receptę można zrealizować częściowo w kilku aptekach). Lekarz może przekazać pacjentowi także wydruk e-recepty (wydruk informacyjny).

Dotychczasowe recepty papierowe nadal będzie można realizować w aptekach.
W uzasadnionych przypadkach (awaria systemu informatycznego, wizyta domowa) lekarz lub inna osoba upoważniona mogą wystawić receptę w formie papierowej.

Termin ważności e-recepty

Termin ważności e-recepty to 30 dni od daty wystawienia, czyli tak jak w przypadku recept papierowych.

Istnieje także opcja ważności wydłużonej. W uzasadnionych przypadkach osoba wystawiająca receptę elektroniczną (np. lekarz) może oznaczyć, że termin ważności e-recepty wynosi do 365 dni. Jeżeli pacjent nie wykupi e-recepty z wydłużonym terminem w ciągu 30 dni od wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, to recepta ta będzie realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły. Wydłużenie terminu nie będzie jednak dotyczyło wszystkich leków, wyłączono z tego przepisu m.in. środki odurzające i substancje psychotropowe, które w dalszym ciągu będzie można wykupić wyłącznie w ciągu 30 dni od dnia wystawienia recepty.

Internetowe Konto Pacjenta. Co to jest?

Przypomnijmy: Pacjenci nie muszą zakładać żadnych kont internetowych w celu wykupienia leków przepisanych w formie e-recepty. Założenie takiego konta (Internetowego Konta Pacjenta) jest zupełnie dobrowolne.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja ministerstwa zdrowia. Do założenia IKP wystarczy darmowy profil zaufany.

Jakie korzyści daje Internetowe Konto Pacjenta?

  • przede wszystkim można otrzymywać wystawioną e-receptę SMS-em lub e-mailem,
  • chorzy przewlekle mogę poprzez IKP otrzymywać kolejne e-recepty bez konieczności wizyty u lekarza prowadzącego,
  • IKP daje dostęp do historii dotychczas zrealizowanych recept (po 1 stycznia 2019) wraz z przepisanym dawkowaniem,
  • IKP zawiera także historię wizyt pacjenta sfinansowanych przez NFZ (od 2008 roku),
  • ponadto w ramach takiego konta rodzice mają dostęp do informacji medycznych swoich dzieci do 18. roku życia.

E-recepta. Co w przypadku awarii systemu?

E-recepty działają dzięki systemowi informatycznemu, który czasem może ulec awarii. Co wówczas ma zrobić pacjent? W razie awarii systemu e-recept lekarz może w gabinecie wystawić receptę papierową. Gdy mamy już e-receptę, a system przestał działać, wówczas możemy wykupić przepisane leki na podstawie: wydruku informacyjnego (wydruku e-recepty), okazując treść wiadomości e-mail zawierającego e-receptę lub e-receptę zapisaną w aplikacji mObywatel na smartfonie. Dodatkowo należy okazać w aptece dokument tożsamości oraz złożyć pisemne oświadczenie, że recepta nie została wcześniej zrealizowana.