Podczas wczorajszej konferencji ABM podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). To o tyle istotne, że agencja jest instytucją, która ma wspierać rozwój badań klinicznych, m.in. finansowo, zaś URPL odpowiada za ich stronę formalną, m.in. wydaje zezwolenia na ich prowadzenie.
Agencja Badań Medycznych (ABM) miała do podziału 100 mln zł. Wpłynęło 77 aplikacji na łączną kwotę 1 mld 351 mln zł – od opiewających na kwoty ponad 475 tys. zł do wartych przeszło 73,1 mln zł. Najwięcej dotyczyło onkologii i kardiologii. Średnia wartość projektu to 17,5 mln zł. Wnioski o dofinasowanie niekomercyjnych badań klinicznych ABM przyjmowała do 29 listopada. Na wczorajszej konferencji wstępnie podsumowała pierwszy ogłoszony przez siebie konkurs.
Reklama
Projekty o najwyższej wartości pochodziły z województw dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Konkurs zdominowały onkologia (32 wnioski) i kardiologia (21), mniej wniosków dotyczyło pediatrii (13), neurologii (9) i neonatologii (2). Agencja zwróciła uwagę na brak aplikacji w dziedzinie radiologii i hematologii.
Przedstawiciele ABM zapowiadali wcześniej, że kwota przeznaczona na konkurs może zostać zwiększona – na pewno nie na tyle jednak, by obyło się bez ostrej selekcji. Na formalną ocenę zgłoszeń są dwa tygodnie, później jednak zostaną one przekazane ekspertom do oceny merytorycznej. Jak informuje Monika Szwugier, rzeczniczka agencji, wyników konkursu można spodziewać się zatem na początku przyszłego roku.