Nie tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale również te z orzeczeniami o stopniu umiarkowanym i lekkim będą objęte specjalnym programem zdrowotnym. Na razie dzięki niemu łatwiej im będzie dostać się na rehabilitację, ale w przyszłości ma on zostać rozszerzony na inne świadczenia.
Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych”. Ma być finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), na którym gromadzone są środki przeznaczone na wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne tej grupy osób.
Rozwiązania wskazane w programie mają zapewnić w 2019 r. lepszy dostęp do świadczeń osobom niepełnosprawnym z orzeczeniami o stopniu lekkim i umiarkowanym. W zamyśle jego autorów mają być one komplementarne wobec rozwiązań ustawy z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932). Zapewnia im ona m.in. bezlimitowy dostęp do rehabilitacji, pierwszeństwo w dostępie do specjalistów i znosi wymóg skierowań w określonych przypadkach. Wielokrotnie jednak zwracano uwagę, że nie tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności potrzebują takich ułatwień. Chcąc zapewnić szybszy dostęp do rehabilitacji również pozostałym grupom pacjentów z niepełnosprawnościami, podjęto decyzję o wdrożeniu programu obejmującego osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, posiadające orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne.
W następnych latach zakres wsparcia z programu będzie mógł być modyfikowany lub rozszerzany.
Program ma być przyjęty w III kwartale tego roku. Na jego realizację w tym roku w SFWON zarezerwowano do 250 mln zł.