Będą dodatkowe pieniądze dla tych placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które dbają o profilaktykę, wystawiają e-recepty oraz uzyskały certyfikaty jakości. To instrumenty motywacyjne, które wprowadza nowe zarządzenie prezesa NFZ.
O tym, że Fundusz chce promować wybrane obszary w POZ, pisaliśmy w czerwcu („Premia za komputer dla lekarza na wsi”, DGP nr 111/2019). Teraz znowelizował zarządzenie, które je dokładnie określa i precyzuje warunki, które będzie trzeba spełnić, by liczyć na dodatkowe finansowanie.
Przewiduje ono m.in. większe kwoty za świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia oraz raka szyjki macicy. Premiowana ma być także opieka nad osobami chorymi przewlekle (celem jest to, by leczyli się oni w POZ, a nie u specjalistów). Chodzi m.in. o pacjentów z cukrzycą, chorobami tarczycy, nadciśnieniem oraz niektórymi chorobami serca.
„Motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania” stosowane będzie także w przypadku wystawiania e-recept. Dotyczy to także recept wystawianych przez pielęgniarki POZ. Nagradzany finansowo ma być też ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ.
Dodatkowo, aby poprawić sytuację kadrową, zarządzenie pozwala na dopuszczenie do udzielania świadczeń – na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia, na których występuje deficyt lekarzy w POZ – medyków, którzy po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego nie rozpoczęli kształcenia specjalistycznego w ramach rezydentury.
Przewidywane maksymalne skutki finansowe nowego zarządzenia wyniosą w tym roku około 12 mln zł, a w przyszłym ok. 863 mln zł. Szacunki te jednak nie obejmują wszystkich nowych rozwiązań, np. trudne do wyliczenia są koszty związane z premiowaniem e-recepty.