Procedury przeciwepidemiczne służące zapobieganiu szerzenia się zakażeń w szpitalach zostaną uregulowane w formie standardu medycznego. W resorcie zdrowia trwają prace nad rozporządzeniem w tej sprawie. Poinformowała o tym wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko w odpowiedzi na interpelacje poselskie.
W związku z lipcowym raportem na temat leczenia antybiotykami, w którym Najwyższa Izba Kontroli alarmowała o rosnącej liczbie zakażeń lekoopornymi bakteriami i braku należytego nadzoru nad antybiotykoterapią, do resortu wpłynęło wiele pytań.
Obecnie – zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1239) – nadzór nad zakażeniami szpitalnymi spoczywa w dużej mierze na kierownikach placówek, którzy są zobowiązani m.in. do oceny ryzyka, monitorowania i rejestracji zakażeń oraz czynników alarmowych, prowadzenia ich rejestru i przekazywanie raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, a także ograniczania lekooporności oraz zgłaszania w ciągu 24 godzin potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych. Jednak każdy podmiot organizuje te działania we własnym zakresie – zgodnie z wytycznymi krajowych konsultantów.
Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego zwalczania zakażeń szpitalnych ma pomóc w zwiększeniu efektywności nadzoru epidemiologicznego nad szpitalami i wpłynąć na wdrażanie dobrych praktyk postępowania przeciwepidemicznego w szpitalu. Przypomnijmy, że w ten sam sposób uregulowane zostały m.in. standardy okołoporodowe czy w sprawie leczenia bólu.
Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, że projekt dotyczący zakażeń przygotowywany jest w uzgodnieniu i przy zaangażowaniu środowisk eksperckich z zakresu epidemiologii i przedstawicieli stowarzyszeń naukowych.
Odnosząc się do wniosku NIK mówiącego o utworzeniu systemów monitorowania antybiotykooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych, wiceminister poinformowała, że trwa analiza możliwości i zasadności utworzenia takiego osobnego systemu jako elementu krajowej strategii przeciwdziałania antybiotykooporności, która jest rozważana po zakończeniu realizacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA).
Obecnie monitoring – również w zakresie antybiotyków – prowadzony jest w ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), działającego od kwietnia br.
Wcześniej – również odpowiadając na interpelację – wiceminister Sławomir Gadomski informował, że w tym roku Narodowy Instytut Leków rozpoczął prace nad aktualizacją wypracowanego w 2011 r. dokumentu „Szpitalna Polityka Antybiotykowa. Propozycja kierowana do szpitali”. Jest to konieczne z uwagi na zmianę sytuacji epidemiologicznej i aktualnego poziomu wiedzy naukowej w zakresie antybiotykooporności.