Osoby z wykształceniem medycznym lub absolwenci kierunku zdrowie publiczne będą mogli pełnić funkcję asystenta opieki, w ramach której wezmą odpowiedzialność za wsparcie edukacyjno-informacyjne oraz administracyjne w programie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (KONS).
Program został zainaugurowany pod koniec zeszłego roku. Dwuletni pilotaż prowadzony jest przez sześć ośrodków koordynujących. Łącznie skorzystać ma z niego ponad 5 tys. pacjentów. Resort nowelizuje właśnie rozporządzenie w sprawie tego programu (Dz. U. z 2019 r., poz. 353).
W noweli, poza zdefiniowaniem roli asystenta opieki, doprecyzowano przepisy dotyczące kwalifikacji pacjenta do programu oraz wprowadzono zgody na wymianę danych pomiędzy realizatorami pilotażu oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyodrębniono także dodatkowy okres w cyklu programu – „etap organizacji”, w czasie którego ośrodek koordynujący powinien m.in. przygotować do działania sieć współpracujących placówek.
Poza tym, aby zapewnić lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) szerszy katalog badań diagnostycznych i konsultacji – dzięki czemu pacjent nie będzie musiał chodzić po skierowanie na nie do specjalisty – w załączniku zamieszczono katalog świadczeń specjalistycznych, które będą mogły być realizowane w ramach POZ.
Zmieniono również przepisy dotyczące sposobu rozliczania oraz finansowania świadczeń pilotażowych. Określono m.in. wysokość wynagrodzenia dla ośrodka koordynującego – po uwzględnieniu realizowanych zadań oraz w oparciu o populację pacjentów z niewydolnością serca. Zgodnie z projektem za koordynację działań grupy KONS ośrodek ma otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20 tys. zł.
Etap legislacyjny
projekt skierowany do konsultacji