Lekarz wpisze wskazanie, a informatyczny system wskaże na recepcie, czy lek jest refundowany. Takie ułatwienie chce wprowadzić resort zdrowa. To krok w dobrą stronę, ale niewystarczający – oceniają specjaliści.
Zlikwidowanie obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności leku to postulat, który środowisko lekarskie powtarza od wielu lat. Resort zdrowia zobowiązał się w zeszłorocznym porozumieniu z rezydentami, że do końca tego roku wprowadzi rozwiązania, które ten obowiązek zlikwidują. Nowe możliwości stworzyła informatyzacja systemu, a szczególnie narzędzie, jakim jest e-recepta. Problem w tym, że wszelkie ułatwienia muszą być powiązane z systemem refundacyjnym. A ten jest skomplikowany i zupełnie niegotowy na cyfryzację.

Pierwszy krok…