Ponad 1,2 mld zł wyniesie ostatecznie wzrost całkowitego budżetu na refundację względem roku poprzedniego. Jego podwyższenie ma związek ze zwiększeniem planu finansowego NFZ. Resort zdrowia skierował właśnie do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia z 29 listopada 2018 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz.U. poz. 2252). Resort zdrowia publikuje w nim rokrocznie informację o tym, ile więcej NFZ wyda na leki.
Pula na ten cel wynosi nie więcej niż 17 proc. sumy środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń w planie finansowym funduszu. Ostatnio zmieniane było ono w kwietniu, jednak w ostatnich tygodniach budżet NFZ został zwiększony o 4 mld zł. W związku z tym zgodnie z prognozą prezesa NFZ wzrost osiągnie ostatecznie 1 mld 243 mln 303 tys. zł.
Największa część zwiększonej kwoty trafi na refundację leków i wyrobów medycznych dostępnych w aptekach – wzrośnie z ponad 597,8 mln zł do ponad 763,4 mln zł. Znacząco zwiększy się też suma przeznaczona na produkty, które nie mają swoich odpowiedników refundowanych w danym wskazaniu – z ponad 190,7 mln zł do kwoty ponad 437,2 mln zł.
Pieniądze na zwiększenie tegorocznego budżetu refundacyjnego będą pochodzić z funduszu zapasowego NFZ oraz ze zmian planu finansowego związanych ze wzrostem przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji