Nowa ustawa o zawodzie lekarza ma znieść możliwość robienia specjalizacji bez wynagrodzenia. Choć idea jest słuszna – nikt nie powinien bowiem pracować za darmo – to niektórym lekarzom może pokrzyżować plany
Obecnie specjalizację można odbywać w trybie rezydentury, etatu albo na wolontariacie (patrz infografika). Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowana przez zespół złożony m.in. z rezydentów, przewiduje likwidację tej ostatniej ewentualności. Resort zaakceptował tę propozycję i zapis znalazł się w projekcie, który trafił do konsultacji. Nadal zatem możliwe będzie zatrudnienie lekarza na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, ale jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna płaca.

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja >>>>