Społeczne zaangażowanie firm coraz częściej przekłada się na udział zatrudnionych w podejmowanych akcjach. Wielu pracodawców jednak nie reguluje tej kwestii ani nie dba o formalności m.in. przy nawiązywaniu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. A w ten sposób naraża się na pewne ryzyka, np. w razie wypadku pracownika przy wykonywaniu przez niego prac społecznych.

Odpowiedzialny biznes równa się odpowiedzialny pracownik

Społeczna odpowiedzialność biznesu to hasło, które w ostatnim czasie robi zawrotną karierę. Jeszcze kilka lat temu było przedstawiane jako pewna idea czy postulat, którym daleko do rzeczywistości. W ostatnim czasie to się jednak zmieniło. Firmy zaczęły wdrażać w życie idee CSR (ang. corporate social responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) – a przynajmniej coraz częściej deklarują, że to robią.