Komisja Europejska przedstawiła w środę zalecenia w sprawie utworzenia systemu mającego umożliwić obywatelom dostęp do ich elektronicznej dokumentacji zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich UE.

"Jeśli Europejczycy mogą bez przeszkód poruszać się po UE, to jest jasne, że tak samo powinno być z ich danymi dotyczącymi zdrowia" - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel.

Państwa członkowskie zaczęły już umożliwiać dostęp do niektórych elementów elektronicznej dokumentacji medycznej i ich wymianę ponad granicami. Sytuacja jednak różni się w zależności od kraju, a współpraca na razie jest ograniczona. Np. od 21 stycznia 2019 roku obywatele Finlandii mogą przy użyciu elektronicznych recept kupować leki w Estonii, a luksemburscy lekarze wkrótce będą mieli dostęp do kartotek pacjentów z Czech.

Wielu obywateli państw unijnych ma jedynie ograniczony dostęp cyfrowy do swojej dokumentacji elektronicznej lub nie ma go w ogóle. Wydane w środę przez KE zalecenia mają pomóc w zmianie tej sytuacji.

"Będąc młodym lekarzem, nigdy nie pomyślałbym, że pewnego dnia będę stał tutaj przed wami i przedstawiał taką dużą rzecz. To może nie wydawać się rewolucją, ale przynajmniej mam nadzieję, że jest to przyjmowana z zadowoleniem ewolucja" - mówił dziennikarzom komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

KE zaleca państwom członkowskim, by poza kartotekami rozszerzyły prace w sprawie wymiany nowych obszarów dokumentacji. Chodzi o badania laboratoryjne, sprawozdania z wypisów ze szpitala oraz obrazowanie (np. prześwietlenia) i sprawozdania z obrazowania. Inicjatywa tworzy też warunki dla opracowania specyfikacji technicznych, które będą zawsze stosowane do wymiany dokumentacji medycznej.

Andriukaitis tłumaczył, że dzięki informacjom, jakie mogą uzyskać o pacjentach lekarze np. przy wypadku za granicą, mogą oni uniknąć podania nieodpowiednich leków alergikom czy mogą obejrzeć prześwietlenie sprzed kilku lat.

KE podkreśla, że dostęp do kompletnej osobistej dokumentacji medycznej w całej UE to podniesienie jakości i zapewnienie ciągłości opieki dla obywateli, którzy przemieszczają się pomiędzy państwami członkowskimi.

Ułatwienie wymiany danych przełożyłoby się też na pobudzenie badań medycznych dotyczących np. chorób przewlekłych i neurodegeneracyjnych. Dzielenie się niedawnymi badaniami laboratoryjnymi i badaniami radiologicznymi pacjenta miałoby ponadto wesprzeć efektywność systemów opieki zdrowotnej.

Według KE aby dalej rozwijać wymianę informacji, powstanie wspólny proces koordynacji między nią a państwami członkowskimi. Ma on umożliwić przedstawienie wkładu w inicjatywę przez zainteresowane strony, jak np. przedstawiciele branży, pracownicy służby zdrowia oraz przedstawiciele pacjentów, zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym.

KE twierdzi, że do końca 2021 roku jeszcze 18 państw, poza Finlandią, Estonią, Luksemburgiem i Republiką Czeską, może wprowadzić wymianę kartotek pacjentów i e-recept. Przy wsparciu instrumentu "Łącząc Europę" wiele państw członkowskich pracuje już w ramach sieci e-zdrowie nad europejską infrastrukturą usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia.