Pierwsza wizyta w ciągu maksymalnie czterech dni od zgłoszenia, wizyty domowe lub środowiskowe. To niektóre z wymogów dla placówek świadczących opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przygotowanym przez resort zdrowia.
Planowana reforma ma ruszyć z początkiem nowego roku szkolnego, czyli we wrześniu br. Ma polegać na stworzeniu sieci placówek o różnym stopniu referencyjności. Na I poziomie placówka (poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży) powinna zatrudniać psychologa (przynajmniej na 3/4 etatu), psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego i superwizora. Musi być w stanie udzielić pierwszej konsultacji maksymalnie po czterech dniach od zgłoszenia i przydzielić każdemu pacjentowi koordynatora, który będzie odpowiedzialny za opiekę nad nim.
Placówka II poziomu ma zapewniać poradnię zdrowia psychicznego, oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej na co najmniej 15 miejsc i zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży (w co najmniej dwuosobowym składzie, z psychologiem). W razie potrzeby powinna zorganizować hostel z przynajmniej pięcioma łóżkami. Zatrudniać ma m.in. psychologa, psychoterapeutę klinicznego, terapeutów, specjalistę w dziedzinie psychologii klinicznej, lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży oraz pielęgniarkę. Prowadzona przez taką placówkę poradnia również powinna zorganizować pierwszą wizytę w ciągu czterech dni.
Ośrodek III stopnia poza poradnią zdrowia psychicznego i oddziałem dziennym ma zapewnić też izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy oraz oddział psychiatryczny z całodobową opieką.
Do poradni zdrowia psychicznego będzie można zgłosić się bez skierowania. Będzie ono potrzebne do zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego, hostelu i oddziału szpitalnego.
Etap legislacyjny Projekt