Prof. Andrzeja Matyja w pismach do Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego podkreślił, że "mieszanie naukowo ugruntowanej wiedzy lekarskiej może nie wyjść na dobre, ani medycynie, ani polityce".

"Zwracam się z gorącą prośbą o zaapelowanie do przewodniczących klubów parlamentarnych, aby w trakcie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązek szczepień ochronnych u dzieci, posłowie (…) lekarze byli zwolnieni z dyscypliny głosowań – gdyby taka dyscyplina miała być zastosowana na którymkolwiek etapie prac legislacyjnych" - napisał prezes NRL.

Reklama

"Zdajemy sobie sprawę, że parlamentarzyści mają swoje powinności wobec ugrupowań, z których się wywodzą. Istnieje jednak pewna granica, której lekarze i lekarze dentyści, nie powinni przekraczać. Granicę tę wyznacza wiedza i deontologia lekarska"- wskazał.

Jak dodał, samorząd chciałby uniknąć "demoralizującej społecznie i gorszącej środowisko lekarskie sytuacji, w której lekarze sprzeniewierzają się wiedzy medycznej i składają swoją powinność dbania o zdrowie jednostkowe i zbiorowe na ołtarzu gry politycznej".

W pierwszym czytaniu sejmowa większość nie zgodziła się na odrzucenie obywatelskiego projektu i skierowała go do komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniali, że klub głosował za skierowaniem do komisji, bo PiS obiecało, że nie będzie odrzucać w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich.

Stanowisko rządu wobec projektu jest negatywne. Wskazano, że obowiązek poddawania się przez wskazane grupy osób szczepieniom ochronnym przeciwko określonym chorobom zakaźnym istnieje w Polsce od niemal 60 lat. Oceniono, że realizacja programu szczepień ochronnych odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zdrowia publicznego, zapobiegając występowaniu chorób zakaźnych i ich następstw.

Obywatelski projekt przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych, proponując wprowadzenie zasady dobrowolności; zakłada możliwość doraźnego nakładania przez ministra zdrowia lub wojewodę obowiązku szczepień w razie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.