443 wnioski, tylko 126 decyzji o sfinansowaniu terapii w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) i jedynie 38 pacjentów, którym podanie leków rozliczył Narodowy Fundusz Zdrowia – to dane, jakie Fundacja Alivia otrzymała z resortu zdrowia.To stan na 10 maja br. – Nawet biorąc pod uwagę opóźnienie w sprawozdawczości NFZ, okazuje się, że faktycznie lek otrzymuje najwyżej co trzeci pacjent, dla którego wydano zgodę na pokrycie kosztu terapii. Spośród złożonych wniosków tylko 8,5 proc. kończy się podaniem leku pacjentowi – alarmuje Alivia.
Fundacja już wcześniej zwracała uwagę, że przepisy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych w praktyce nie funkcjonują. Również my informowaliśmy o związanych z tym problemach. Pacjenci nie mogą namówić lekarzy do złożenia wniosków, ci często nie wiedzą, jak z tej możliwości korzystać, ośrodki boją się występować o leki, ponieważ często muszą finansować je z własnych środków, co oznacza dla nich finansową stratę, a kiedy pacjentowi w końcu uda się uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia, resort nie wie nawet, czy danemu pacjentowi podano lek i jaki był jego efekt.
Alivia zachęca do popierania petycji, w której zwraca się do rządu o jak najszybszą zmianę przepisów. Chce zobowiązania ośrodków do występowania o potrzebne leki, jeżeli system refundacyjny nie gwarantuje pacjentowi leczenia zgodnego z obecną wiedzą medyczną. Oczekuje również, że prawo do złożenia wniosku o sfinansowanie ratunkowej terapii będą mieli sami pacjenci, którzy będą mogli skorzystać z pomocy instytucji publicznych. Petycję można znaleźć na stronie www.alivia.org.pl.