Jeszcze w tym roku minister Łukasz Szumowski przekaże do Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe 50 mln zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Środki te mogą być też przeznaczone na opłacenie niezbędnych szkoleń w placówkach mających umowę z NFZ.Wsparcie umożliwi przeszkolenie nie tylko lekarzy, lecz także dodatkowego personelu medycznego (m.in. pielęgniarek oraz położnych) upoważnionego do wystawiania L-4.