Rozporządzenie określające wysokość zarobków lekarzy odbywających staż podyplomowy nie uwzględnia podwyżek przewidzianych w ustawie określającej najniższe wynagrodzenia pracowników służby zdrowia – uważa Naczelna Rada Lekarska.
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował w tej sprawie pismo do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Apeluje w nim o zmianę przepisów, która zapewni stażystom wzrost zarobków zgodny z założeniami ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473).
Wątpliwości samorządu budzą zapisy rozporządzenia z 24 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2194). Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze osoby odbywającej staż wynosi 2249 zł. Tymczasem, jak podkreśla prezes NRL, zgodnie z ustawą zarobki pracowników medycznych powinny stopniowo rosnąć, aż do roku 2021, a podwyżki następować z dniem 1 lipca.
Oznacza to, że lekarz stażysta, którego wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia wynosi 2249 zł, powinien 1 lipca otrzymać kolejną podwyżkę. Jak wylicza NRL, do obliczenia jej wysokości należy przyjąć różnicę między wysokością docelowego najniższego wynagrodzenia stażysty (2847 zł) a kwotą wynagrodzenia zasadniczego z chwili poprzedzającej dzień 1 lipca 2018 r. (czyli 2249 zł). Różnica ta wynosi 598 zł. Od tej kwoty należy obliczyć 20 proc. (119,6 zł) i o tyle zwiększyć zarobki osób odbywających staż.
Samorząd zwraca uwagę, że treść ustawy nie daje podstaw, aby na poczet podwyżki przewidzianej jej przepisami zaliczyć kwoty wynagrodzenia przyznane w okresach wcześniejszych.
Maciej Hamankiewicz podkreśla, że zapisy te należy doprecyzować, ponieważ ewentualna niezgodność rozporządzenia z ustawą może być źródłem sporów między odbywającymi staż podyplomowy a ich zakładami pracy.
Resort zdrowia nie odpowiedział jeszcze NRL.