Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza zmian umożliwiających zwiększenie środków na dofinansowanie do terapii lekowych. To odpowiedź na petycję organizacji pacjenckich, które chcą ustanowienia zasady przeznaczenia 17 proc. wydatków NFZ na budżet refundacyjny.
Zgodnie z przepisami całkowity taki budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17 proc. środków zagwarantowanych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce jednak na dopłaty do leków wydaje się mniej. Organizacje przekonują, że to właśnie budżet refundacyjny najczęściej jest zmniejszany z przeznaczeniem na inne cele. Dlatego chciałyby wprowadzenia reguły gwarantującej, że nie będzie on uszczuplany.
W odpowiedzi resort poinformował, że prowadzi prace nad ewentualną zmianą przepisu dotyczącego budżetu refundacyjnego. Jedna z propozycji zakłada wprowadzenie przedziału wartości procentowych, na podstawie których byłaby wyliczana kwota środków na dopłaty do leków. Po przygotowaniu konkretnych propozycji zostaną one przekazane do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Po wydaniu opinii resort zdrowia określi dalszą ścieżkę wprowadzania zmian.
Jeszcze w zeszłym roku ówczesna wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, obecnie minister przedsiębiorczości i technologii, informowała, że środki na refundację miałyby być wydzielone na osobnym rachunku, co poparł szef NFZ Andrzej Jacyna. Takie rozwiązanie podoba się organizacjom pacjentów, ponieważ dawałoby gwarancję, że pieniądze nie trafią na inne cele.
Zapowiedzi resortu zdrowia cieszą również autorów petycji. Zapowiadają, że będą bacznie przyglądać się pracom nad zapisem oraz tempem prac, ponieważ, jak podkreślają, budżet na refundację na 2018 r. rośnie znacznie wolniej niż całość środków dla NFZ. Wojciech Wiśniewski z Fundacji Alivia zwracał uwagę, że choć tegoroczny budżet Funduszu wzrósł o 7,6 proc., to jego część refundacyjna tylko o 0,9 proc. Skutkuje to m.in. odwlekaniem w czasie kontraktowania terapii wpisanych na listę refundacyjną wiele miesięcy temu.
Ministerstwo wskazało, że z roku na rok środki na refundację są zwiększane, wyraźnie też zarysowuje się wzrost wydatków na leki szpitalne – programy lekowe i chemioterapię. W 2013 r. całkowity budżet na refundację wyniósł 9,6 mld zł (15,01 proc. środków), w 2015 r. było to 11 mld zł (15,82 proc.), a w 2017 r. – 12,3 mld zł (15,65 proc.).