Pozostałe placówki zgłaszały, że będą mieć kłopot z dostosowaniem pomieszczeń i znalezieniem lekarzy gotowych do pracy w takich poradniach, więc resort zdrowia znacznie złagodził dla nich wymogi. Znalazło to odzwierciedlenie w nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które właśnie trafiło do publikacji. Przepisy umożliwią korzystanie z tych samych lekarzy i pielęgniarek podczas np. dyżuru szpitalnego i nocnej opieki, co budzi duże zastrzeżenia medyków (już teraz mają kilkudziesięciu pacjentów w czasie dyżuru).

Ponadto nocna pomoc nie będzie musiała obejmować wizyt w domu chorego. Teraz co dziesiąte świadczenie udzielane jest w miejscu zamieszkania. MZ tłumaczy to tym, że nie są to popularne procedery.