Ciągłość działania poradni będzie istotnym kryterium promującym placówkę w konkursie – zakłada rozporządzenie, na podstawie którego kontraktowane będą świadczenia na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS).Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało już skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzień po opublikowaniu ma wejść w życie. Na jego podstawie zostaną przeprowadzone konkursy na świadczenia AOS wykonywane od 1 lipca. Te ambulatoryjne procedury, których nie zabezpieczono w poradniach działających w ramach sieci szpitali, zostały aneksowane do połowy roku. Wiceminister zdrowia Piotr Gryza poinformował, że na świadczenia ambulatoryjne realizowane w ramach sieci szpitali przewidziano – według szacunków – 40 proc. środków do tej pory przeznaczanych na AOS.
Jak powiedział wiceminister, wiadomo już, że w dużych oddziałach nie da się przeprowadzić konkursów ofert w pełnej skali, by zdążyć z podpisaniem umów przed 1 lipca. Dlatego będzie wykorzystany przepis pozwalający na aneksowanie umów. Na podstawie doświadczeń uznano, że dla pacjentów bardzo ważne jest, by mogli się leczyć w tej samej przychodni. – Był duży odzew od chorych, których lecznice nie wygrały w konkursie. Dlatego postanowiliśmy wzmocnić punktowo ciągłość – mówił wiceminister Gryza.
Dotychczas warunek ten premiowany był 5 punktami, obecnie ma to być 13 punktów. W nieco mniejszym stopniu podniesiono wartość punktową warunków premiujących realizację umowy przez określony czas (od 5 i od 10 lat) – odpowiednio z 2 i 5 do 7 i 10.
Z drugiej strony adekwatnie wrosła liczba punktów związanych z negatywnymi wynikami kontroli. Jeśli na placówkę nałożono karę, są punkty ujemne. – Mogą one w pewnym stopniu równoważyć punktację za ciągłość – wskazał Gryza.
Premiowane będzie także m.in. prowadzenie poradni POZ przez okres 12 miesięcy poprzedzających konkurs.
Zmiany przewidziane w rozporządzeniu dotyczą także m.in. rehabilitacji, opieki długoterminowej, psychiatrii oraz leczenia szpitalnego.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do ogłoszenia