Ministerstwo Zdrowia pracuje nad złagodzeniem wymogów dotyczących prowadzenia nocnej opieki nad pacjentami. Szpitale – głównie samorządowe – które zgodnie z ustawą o sieci szpitali będą musiały uruchomić taką działalność, będą mogły łączyć ją z prowadzeniem np. izb przyjęć, na które trafiają ofiary wypadków czy ciężej chorzy pacjenci.
Od 1 października każda placówka, która trafi do tzw. sieci szpitali i ma SOR (szpitalny oddział ratunkowy), będzie musiała prowadzić u siebie nocną i świąteczną opiekę prowadzoną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zastrzeżenia wobec tego obowiązku miały przede wszystkim lokalne samorządy i podległe im placówki, o czym pisaliśmy w zeszłym tygodniu w DGP. Zwracano uwagę, że obecne wymogi lokalowe i kadrowe w nocnej opiece oznaczałyby dla nich konieczność znalezienia dodatkowych miejsc na gabinety czy rejestrację.
– W przygotowanych nowelizacjach rozporządzeń: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego proponowane są zmiany, które umożliwią łączenie świadczeń NiŚOZ z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w innych komórkach organizacyjnych szpitala w sposób określony w jego przepisach porządkowych – informuje ministerstwo.
I dodaje, że zmiana ta ma dać świadczeniodawcom możliwość optymalnego i elastycznego wykorzystania personelu medycznego do realizacji zadań z zakresu nocnej i świątecznej opieki.