Choć przepisy UE nie przewidują obowiązku płacenia kierowcom za spanie w kabinie, to nie zabraniają też ustanawiania przez państwa regulacji korzystniejszych dla pracowników.
Tak wynika z odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zadane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia pytanie prejudycjalne. Zostało ono sformułowane na kanwie jednej z kilku tysięcy spraw, w których kierowcy występują przeciwko firmom transportowym z roszczeniami o wypłatę zaległych ryczałtów za noclegi w kabinach ciężarówek. Fala takich roszczeń zalała sądy po uchwale Sądu Najwyższego (II PZP 1/14), z której wynikało, że zapewnienie kierowcy miejsca do spania w kabinie ciężarówki nie jest równoznaczne z zapewnieniem bezpłatnego noclegu.
Unia nie zabrania