Jednak po uchwale SN przewoźników zalała fala roszczeń o wypłatę zaległych pieniędzy. Średnia wysokość pozwu opiewa na ok. 60 tys. zł. Łączne roszczenia wobec branży z tego tytułu szacuje się na 2 mld zł.
Reklama
W opinii rzecznika praw obywatelskich istnieje w związku z tym pilna potrzeba wprowadzenia regulacji ustawowych dostosowanych do specyfiki tych usług. „Obecnie obowiązujące odesłanie do przepisów dotyczących pracowników sfery budżetowej nie przystaje do specyficznych warunków pracy kierowców, w szczególności wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym” – uważa dr Adam Bodnar i pyta Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na jakim etapie jest projekt zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz kiedy nowe regulacje miałyby wejść w życie.