Katalog kar będący załącznikiem do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym zostanie ograniczony do tych, które są bezpośrednim wynikiem wdrożenia przepisów pakietu mobilności, a wysokość sankcji będzie zmniejszona w stosunku do wersji przyjętej przez Sejm. To efekt poprawek przyjętych przez senacką komisję infrastruktury. Senat ma głosować nad nimi na obecnym posiedzeniu.
Katalog kar zostanie zmieniony i ograniczony do naruszeń przy przewozie towarów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) między 2,5 a 3,5 tony (w wersji przyjętej przez Sejm nowelizacja przewidywała przy okazji zaostrzenie kar także dla „dużego transportu”).