Projekt ma za zadanie dostosować polskie prawo do regulacji UE w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

W projekcie proponuje się określenie zakresu czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, kategorii osób podlegających sprawdzeniu przeszłości, podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie sprawdzeń przeszłości i częstotliwości sprawdzeń przeszłości.

Wskazuje się sposób i tryb dokonywania przez Straż Graniczną, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie sprawdzenia przeszłości, ustalenia istnienia negatywnych przesłanek, a także przypadków, w jakich może być stwierdzone istnienie negatywnych przesłanek.

Projekt zawiera przepisy, na podstawie których podmioty sektora lotniczego będą mogły składać wioski o udzielenie informacji, czy istnieją negatywne przesłanki, w formie elektronicznej. Znajduje się tam też nowy katalog negatywnych przesłanek, z uwzględnieniem nowego katalogu przestępstw.

Nowelizacja ma dać możliwości przedłużenia przez Straż Graniczną terminu dokonywania weryfikacji występowania negatywnych przesłanek, w uzasadnionych przypadkach, a także zapewnienia takiej możliwości również służbom i organom.

Straż Graniczna będzie mogła w trakcie weryfikacji korzystać z dostępnych międzynarodowych zasobów kryminalnych. SG będzie też miała uprawnienia do stwierdzenia negatywnych przesłanek w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ustaleń wobec osoby podlegającej sprawdzeniu.

Niemożność uzyskania informacji, na podstawie których przeprowadzana jest weryfikacja, kończyłaby proces sprawdzeń z wynikiem negatywnym. SG będzie też mogła zgłaszać istnienie negatywnych przesłanek z urzędu, bez odpowiedniego wniosku o sprawdzenie, w momencie zdobycia odpowiednich informacji.(