Edukujemy, przedstawiamy korzyści, wypracowujemy rozwiązania – wszystko to, aby usprawnić łańcuch dostaw na każdym jego etapie.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy na polskim rynku pojawiła się potrzeba aż trzykrotnego zwiększenia powierzchni magazynowo-logistycznej w stosunku do dotychczas zajmowanej. Po wnikliwym rekonesansie rynku udało się podpisać umowę z firma Hillwood na wynajem magazynu o pow. ponad 5100 mkw., gdzie rozpoczynamy swoją działalność już w czerwcu br.

Widząc zainteresowanie klientów magazynem czasowego składowania oraz składem celnym, już w 2016 r. uzyskaliśmy certyfikat AEO F, który uwiarygadnia naszą pozycję na rynku agencji celnych oraz bezpiecznego magazynowania.

Następnie uzyskiwaliśmy pozwolenia w zakresie:
- odpraw w procedurze uproszczonej z możliwością zastosowania VAT-u odroczonego (art. 33a) – w polskich portach oraz m.in. w Warszawie, Opolu, Krakowie, Bielsku-Białej,
- odpraw czasowych wraz z możliwością zastosowania procedur uszlachetnienia czynnego i biernego,
- obsługi towarów podlegających kontroli sanitarnej we własnym składzie celnym.


Reklama

Tak szeroki wachlarz usług pozwala nam przygotować rozwiązanie magazynowe dla prawie każdego łańcucha dostaw i wszystkich typów towarów.

Jesteśmy w stanie zaoszczędzić nie tylko finanse naszych klientów, lecz także skrócić czas dostawy. W Polsce niewiele jest składów celnych oferujących przestrzeń na ponad 6,1 tys. miejsc paletowych oraz magazynów czasowego składowania na 1 tys. miejsc paletowych.

Wykorzystując swoje doświadczenie, nową infrastrukturę magazynową oraz wpisując się w trendy TSL, zdecydowaliśmy się również zaoferować serwis kolejowy FCL & LCL do/z Chin.Lokalizacja oraz sam projekt części cross-dockowej (osiem doków plus rampa „zero”) pozwala na sprawną konsolidację i dekonsolidację w Pruszkowie, a następnie przewóz z lub do Malaszewicz do dalszego transportu. Bezpośrednia współpraca z operatorami kolejowymi zdecydowanie zwiększa naszą konkurencyjność.

Wykorzystując własną siatkę połączeń liniowych między europejskimi hubami (2250 ciężarówek z 15 mln kg przesyłek miesięcznie), przewozimy towar właściwie przez noc, umożliwiając tym samym dostęp oddziałów Expeditors z krajów ościennych do nowego jedwabnego szlaku.

Aby zaspokoić potrzeby oraz plany rozwojowe Expeditors Polska oraz naszych klientów, dysponować będziemy magazynem wysokiego składowania. W celu optymalnego zagospodarowania powierzchni zastosujemy nowoczesne rozwiązania, wdrażając wózki systemowe VNA poruszające się po pętli indukcyjnej oraz zaimplementujemy skanowanie RF, co jest już normą u nowoczesnych operatorów logistycznych. Zintegrowanie terminala przeładunkowego oraz magazynu logistycznego pozwoli zmniejszyć liczbę operacji przeładunkowych, co w efekcie przełoży się na bezpieczeństwo przesyłek oraz skróci czas realizacji zleceń. Nasza kalkulacja wykazała, że zastosowanie systemu VNA pozwala na zwiększenie miejsc paletowych o 30 proc. na tej samej powierzchni oraz zwiększenie liczby ruchów paletowych do nawet 60/godz. przy pracy jednego wózka VNA. Pętla indukcyjna wraz z nastawionymi w oprogramowaniu wózków parametrami gniazd w regałach minimalizują ryzyko wypadków, uszkodzeń sprzętu czy uruchomienia wózka przez osobę nieupoważnioną lub nieprzeszkoloną.

W tym momencie nasze realne zapotrzebowanie przeładunkowe to ok. 600 t miesięcznie, przestrzeń magazynowa jest oczywiście zaprojektowana z myślą o znacznej ekspansji potrzeb operacyjnych. Pełen monitoring CCTV, ochrona przeciw-pożarowa, kontrola dostępu to już dziś niezbędne elementy.

Nasze pruszkowskie centrum logistyczne będzie miejscem przyjaznym dla pracowników oraz odwiedzających kierowców. Znajdzie się w nim m.in. nowoczesne zaplecze socjalne oraz wygodna strefa oczekiwania dla kierowców na czas przeładunku. Chcemy utrzymywać pozycję pierwszego wyboru wśród przewoźników drogowych.

Trzecie miejsce w zeszłorocznej edycji rankingu to potwierdzenie nie tylko mocnej pozycji w realizacji frachtów lotniczych, lecz również naszej specjalizacji w przesyłkach drop shipment, next flight out, hand carry, AOG (włączając transport silników) czy organizacji transportów charterowych. Dzięki sprawnej obsłudze i ciekawym rozwiązaniom wypracowanym wspólnie z liniami lotniczymi i agentami handlingowymi (np. tail to tail na płycie lotniska, gdzie towar ze względu na pilność dostawy i krótki czas połączenia między lotami nie musi przechodzić przez magazyn operatora handlingowego, a jest bez-pośrednio przeładowywany z samolotu do samolotu) obecni klienci angażują Expeditors Polska do coraz nowszych i bar-dziej wymagających projektów, rekomendując jednocześnie nasze usługi w swojej branży aviation, która potrafi być nie-zwykle wrażliwa na czas.

Posiadany przez Expeditors status zarejestrowanego agenta pomaga w kreowaniu nowatorskich rozwiązań, a we współpracy z klientami ze statusem znanego nadawcy pozwala na procesowanie przesyłek w bezpiecznej ścieżce, co oznacza unikanie prześwietlania towaru na samych lotniskach. Jednocześnie jesteśmy ambasadorami certyfikowania naszych klientów jako znanych nadawców, z czym, jak wiemy, polscy przedsiębiorcy nie radzą sobie zbyt dobrze. Edukujemy, przedstawiamy korzyści, wypracowujemy rozwiązania – wszystko to, aby usprawnić łańcuch dostaw na każdym jego etapie.