Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie reklam wielkiej czwórki firm telekomunikacyjnych: P4 (właściciela Play) Polkomtel (Plus), Orange i T-Mobile. Chodzi o spoty zachęcające użytkowników kart pre-paidowych do rejestracji u operatora aktywnych kart sim. Taki obowiązek wynika z ustawy o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904). Zgodnie z art. 60 ust. 2 abonenci mają na to czas do 1 lutego 2017 r. Jeśli do tego czasu użytkownik karty nie poda operatowi swoich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość), wówczas zostanie ona dezaktywowana.
Telekomy postanowiły więc walczyć o to, aby jak najwięcej wydanych przez nich kart pozostało aktywnych. W tym celu oferują różnego rodzaju bonusy za zarejestrowanie numeru, np. dodatkowe minuty czy pakiety danych.
– Postępowania zostały wszczęte po naszej własnej analizie rynku – mówi Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK. Póki co nie są one prowadzone przeciwko któremuś z wymienionych operatorów, lecz w sprawie.