Sprawa oferty operatora została przeznaczona do ponownego rozpatrzenia przez SOKiK, jednak z narzuconym przez Sąd Apelacyjny progiem kary.

Opisywana sprawa dotyczy reklam oferty przedpłaconej „36,6” w sieci Plus oraz Simplus, zakwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w grudniu 2012 r. Chodziło o budzącą wątpliwości informację, iż cena połączeń wychodzących wynosi 29 groszy za minutę do wszystkich sieci. Okazało się, że wśród tych sieci nie znajdował się Play. Ponadto stawka 29 gr obowiązywała jedynie do wybranych numerów.

Trzeba je było zdefiniować wcześniej – i to odpłatnie. Za ten proceder UOKiK nałożył karę w wysokości 4,5 mln zł. Jednak w 2014 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zmienił decyzję urzędu, uchylając ją w punktach dotyczących informacji, iż zaniechano informacji dotyczącej nieuwzględnienia Play w ofercie a za pozostałe praktyki obniżył karę finansową. Z tymi postanowieniami nie zgodził się Sąd Apelacyjny, który przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w lutym br.

Chodziło o kolejne rozpoznanie sekcji uchylonej przez Sąd pierwszej instancji. Co ciekawe, Sąd Apelacyjny oddalił teraz prawomocnym wyrokiem odwołanie w zakresie kary do ponad 1,7 mln zł. Tym samym po ponownym rozpatrzeniu wyroku przez SOKiK, sankcja finansowa nie może być niższa niż 4,5 mln zł.