Nie będzie jednej sieci LTE dla wszystkich operatorów. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił ostateczne warunki aukcji częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz.
Ta decyzja kończy spekulacje dotyczące możliwości budowy jednej sieci LTE dla wszystkich operatorów. Za takim rozwiązaniem opowiadał się Polkomtel, który obawia się, że dzięki nowym częstotliwościom jego główni rywale Orange i T-Mobile, współpracujący w ramach Networks, zaoferują szybki internet LTE lepszej jakości niż operator sieci Plus. UKE zachęca wprawdzie do budowy wspólnych sieci, ale telekomy będą to mogły robić dobrowolnie.
Urząd starał się wypracować kompromis. Z jednej strony zachował limit pasma, jakie może nabyć oferent w aukcji, łącząc je z już posiadanymi zasobami. W praktyce oznacza to, że grupa Polkomtelu będzie mogła licytować tylko jeden blok częstotliwości z zakresu 800 MHz. Z drugiej strony Orange i T-Mobile, jeśli wygrają aukcję, będą mogły wybudować wspólną sieć, ale działającą tylko na części zakupionego pasma. UKE ograniczył bowiem współkorzystanie z częstotliwości do 15 MHz z 20 MHz, które mogą nabyć łącznie ci operatorzy. – Ten zapis budzi nasze obawy. Wprowadzone sztucznie administracyjne ograniczenie współpracy międzyoperatorskiej w oczywisty sposób zmniejszy potencjał, jaki oferuje standard LTE – mówi Cezary Albrecht, dyrektor departamentu strategii i spraw regulacyjnych w T-Mobile. Jego zdaniem określenie limitu na takim poziomie ograniczy klientom możliwość korzystania z szybkich sieci transmisji danych.
Jeśli chodzi o pozostałe warunki aukcji, UKE nie zdecydował się na większe zmiany. Zgodnie z zapowiedziami do sprzedaży trafiło pięć bloków częstotliwości po 5 MHz z zakresu 800 MHz oraz 14 z zakresu 2,6 GHz. Pierwsze są wycenione na 250 mln zł każdy. W drugim przypadku UKE chce uzyskać za jeden blok co najmniej 25 mln zł. Oznacza to, że w chwili ogłoszenia licytacji cena wywoławcza przeznaczonych do sprzedaży częstotliwości została określona na poziomie 1,6 mld zł. Uczestnicy aukcji będą zobowiązani do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości na pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości na pasma 2,6 GHz.
UKE wydał też wczoraj decyzję, w której poza aukcją przyznaje Sferii blok 5 MHz częstotliwości z zakresu 800 MHz. W ten sposób urząd zrealizował zapisy porozumienia zawartego w sierpniu tego roku między Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a operatorem z grupy kapitałowej Zygmunta Solorza-Żaka.