Przyjmując ten plan Polska dołącza do grupy krajów, które dzięki realizacji swoich planów rozwoju sieci szerokopasmowych, budują nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową. Według raportu ITU zatytułowanego „Planning for Progress: why National Broadband Plans Matter" kraje z narodowymi planami szerokopasmowymi mają średnio o 8,7 proc. wyższą penetrację stacjonarnym szerokopasmowym Internetem, niż kraje bez takich programów. Już teraz Polska posiada więcej nowoczesnych łączy światłowodowych niż takie kraje jak Francja, czy Włochy (dane: OECD, 2013 r.[1]).

Dzięki przyjęciu i realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS) dostęp do szybkich usług szerokopasmowych uzyska prawie 16,5 mln Polaków. To z kolei spowoduje, że w Polsce do 2020 r. znikną bariery w dostępie do szybkich usług zarówno dla mieszkańców, jak i dla biznesu.

W pełni wykorzystany zostanie potencjał prowadzonych procesów informatyzacji administracji publicznej, usprawniając jej działanie i obniżając koszty zarówno dla mieszkańców, biznesu jak i samych urzędów.

Dzięki pełnej dostępności szybkich usług wzrośnie konkurencyjność całego kraju i jej regionów, uruchomiony zostanie potencjał wzrostu PKB, produktywności i zatrudnienia wynikające z szerszego zastosowania Internetu i technik informatycznych.  NPS będzie realizowany w latach 2014-2020, a za jego koordynację i nadzór nad realizacją będzie odpowiadał Minister Administracji i Cyfryzacji.