Narodowy Plan Szerokopasmowy jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym programem rozwoju sieci szerokopasmowych, wyznaczającym kierunki działań w perspektywie 2020 r. w celu zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu.

Przyjmując ten plan Polska dołącza do grupy krajów, które dzięki realizacji swoich planów rozwoju sieci szerokopasmowych, budują nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową. Według raportu ITU zatytułowanego „Planning for Progress: why National Broadband Plans Matter" kraje z narodowymi planami szerokopasmowymi mają średnio o 8,7 proc. wyższą penetrację stacjonarnym szerokopasmowym Internetem, niż kraje bez takich programów. Już teraz Polska posiada więcej nowoczesnych łączy światłowodowych niż takie kraje jak Francja, czy Włochy (dane: OECD, 2013 r.[1]).

Dzięki przyjęciu i realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS) dostęp do szybkich usług szerokopasmowych uzyska prawie 16,5 mln Polaków. To z kolei spowoduje, że w Polsce do 2020 r. znikną bariery w dostępie do szybkich usług zarówno dla mieszkańców, jak i dla biznesu.

W pełni wykorzystany zostanie potencjał prowadzonych procesów informatyzacji administracji publicznej, usprawniając jej działanie i obniżając koszty zarówno dla mieszkańców, biznesu jak i samych urzędów.

Dzięki pełnej dostępności szybkich usług wzrośnie konkurencyjność całego kraju i jej regionów, uruchomiony zostanie potencjał wzrostu PKB, produktywności i zatrudnienia wynikające z szerszego zastosowania Internetu i technik informatycznych. NPS będzie realizowany w latach 2014-2020, a za jego koordynację i nadzór nad realizacją będzie odpowiadał Minister Administracji i Cyfryzacji.