Zysk netto Grupy HAWE wzrósł w I połowie 2013 r. o 170% rok do roku do 39,5 mln zł. Przychody spółki działającej w segmencie telekomunikacyjnym wyniosły 82,2 mln zł i były o 37% wyższe niż przed rokiem. Równocześnie Grupa zanotowała pierwsze, istotne sukcesy w realizowaniu strategii ogłoszonej w czerwcu.

„W ciągu pierwszej połowy roku, zwłaszcza w II kwartale podpisaliśmy z kluczowymi partnerami szereg istotnych umów rozszerzających współpracę w zakresie leasingu naszej infrastruktury światłowodowej. To dowód na to, że zapotrzebowanie na transfer danych i najbardziej wydajną infrastrukturę dynamicznie się zwiększa” – powiedział prezes zarządu HAWE S.A. Krzysztof Witoń.

Przychody w kluczowym obecnie dla spółki segmencie leasingu i sprzedaży infrastruktury wzrosły, aż o 36% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dzięki kontroli kosztów Spółka zwiększyła swoje marże na wszystkich poziomach. Obecnie prowadzone są negocjacje nad kolejnymi umowami zarówno z krajowymi jak i międzynarodowymi operatorami.

W czerwcu HAWE przedstawiło strategię, która zakłada m.in. przekształcenie spółki z operatora sieci szkieletowej w największego w Polsce otwartego operatora infrastruktury światłowodowej. Od tego czasu Spółka zrealizowała wiele zapowiedzi zawartych w strategicznym dokumencie. Podpisano m.in. umowy dotyczące strategicznego partnerstwa z Huawei oraz Alcatel-Lucent. Dzięki emisji obligacji z sukcesem zoptymalizowano strukturę zadłużenia spółki na bardziej korzystną. Program obligacji będzie kontynuowany a pozyskane środki wzmocnią kapitał obrotowy spółki i umożliwią jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

Reklama

Ważnym elementem nowej strategii jest też realizacja wielkich projektów publicznych finansowanych ze środków europejskich. Należąca do Grupy spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2200 km w województwie warmińsko-mazurskim. Wartość tego projektu realizowanego w latach 2013-2015 wyniesie 316 mln zł. W ostatnich dniach oferta ORSS została również uznana za najlepszą w przetargu na zbudowanie, utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową w województwie podkarpackim. Projekt ten ma wartość ponad 310 mln zł a jego warunki przewidują wybudowanie na terenie województwa 2006 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej a także 189 węzłów dystrybucyjnych oraz 14 węzłów szkieletowych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2015.

„Środki unijne przeznaczone na budowę sieci światłowodowej to wielka szansa na cywilizacyjny i gospodarczy skok regionu. Jesteśmy dumni, że to my zrealizujemy ten projekt a jednocześnie jesteśmy świadomi związanej z nim odpowiedzialności” – powiedział prezes Witoń.

Nowej strategii towarzyszą silne wzmocnienia personalne w spółce. W kwietniu prezesem jej zarządu został Krzysztof Witoń, jeden z najbardziej szanowanych menedżerów w polskim sektorze telekomunikacyjnym. Karierę zaczynał w Radiu Wolna Europa, później związany był z takimi firmami jak Zephyr Telecommunications, Telekomunikacja Energetyczna TEL-ENERGO, International Broadband Network IBN, Niezależny Operator Międzystrefowy NOM oraz Exatel, którym kierował w latach 2003-2005. W latach 2005-2007 był wiceprezesem ds. rozwoju biznesu operatorskiej w UMC Ukraine. Miedzy 2007 a 2013 r. pracował w Grupie Telekomunikacji Polskiej, gdzie był m.in. pełnomocnikiem zarządu ds. rozwoju sieci szerokopasmowej. Był też inicjatorem powołania Otwartej Platformy Inwestycyjnej, której celem jest udział w realizacji rozbudowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Pod koniec lipca do HAWE dołączył Jarosław Bauc. Były minister finansów a także prezes Polkomtela został wiceprezesem spółki odpowiedzialnym za jej finanse. Pozyskanie tego jednego z najbardziej doświadczonych polskich menedżerów to ogromne wzmocnienie zespołu HAWE. Kolejnym okazała się nominacja na członka rady nadzorczej pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy. Najbardziej znana i wpływowa polska menedżer została w niej szefem audytu i gwarantuje swoją osobą zapewnienie najwyższych europejskich standardów w tym zakresie. Piotrowska-Oliwa była m.in. szefową PTK Centertel (operator komórkowej sieci Orange), wiceprezesem PKN Orlen oraz prezesem PGNiG.