Oferta spółki zależnej od Hawe - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu dotyczącym partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie", podała spółka w komunikacie. Całkowita wartość projektu - realizowanego z Alcatel-Lucent Polska i TP Teltech - to 310,82 mln zł brutto.

"Samorząd Województwa Podkarpackiego uznał ofertę spółki zależnej od Spółki - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ORSS) za najkorzystniejszą w postępowaniu pod nazwą Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie'" - głosi komunikat.

Projekt obejmuje fazy projektowania i budowy na terenie województwa podkarpackiego pasywnej sieci szerokopasmowej, węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.

"Projekt realizowany jest w modelu DBO (design, build & operate) i obejmuje również fazę zarządzania oraz utrzymania sieci szerokopasmowej. Szczegółowe warunki projektu przewidują wybudowanie na terenie województwa podkarpackiego 2006 km szkieletowej i dystrybucyjnej sieci światłowodowej, a także 189 węzłów dystrybucyjnych oraz 14 węzłów szkieletowych" - czytamy dalej.

Reklama

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Realizacja całości sieci SSPW powinna zostać zakończona w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Projekt będzie realizowany przy współpracy ze spółką Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech, z którymi ORSS podpisał umowy podwykonawcze. Przedmiotem tych umów jest wykonywanie przez ORSS budowy infrastruktury światłowodowej w przypadku zawarcia przez ORSS umowy z zamawiającym, którym jest województwo podkarpackie.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na GPW od 2007 roku. W 2012 spółka odnotowała 108 mln zł skonsolidowanych przychodów.