W poniedziałek 9. września br. Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej i Pavel Filip minister technologii informacyjnych i komunikacji Republiki Mołdawii podpiszą porozumienie, dotyczące obniżenia hurtowych stawek roamingu międzynarodowego dla usług telekomunikacyjnych.
Reklama

Dokument jest porozumieniem o charakterze politycznym zawierającym deklaracje współpracy na poziomie administracyjnym i biznesowym.

Zakłada, że administracje obu państw będą zachęcać i wspierać operatorów Polski i Mołdawii do zawierania umów, na podstawie których będą mogły być trwale obniżone hurtowe (międzyoperatorskie) stawki roamingu między Polską a Mołdawią.

Jednocześnie porozumienie nie nakłada na operatorów żadnego obowiązku aby po jego podpisaniu bezwzględnie obniżyli stawki. Jest wyrazem dobrej woli współpracy administracji i operatorów w kierunku działań na rzecz obniżenia stawek. Dzięki tym umowom użytkownicy telefonii komórkowej, z Polski i Mołdawii będą mieli szansę na tańsze opłaty roamingowe w obu krajach. Porozumienie ma charakter otwarty, tzn. każdy operator może w dowolnym momencie do niego przystąpić.