Spółka HAWE zrealizowała transakcję w wyniku której przejmie kontrolę nad notowanym na GPW Mediatelem. Dzięki tej transakcji HAWE znacząco wzmocni swoją pozycję na telekomunikacyjnym rynku hurtowym, pozyska cenną infrastrukturę a także rozszerzy ofertę dla operatorów międzynarodowych.
Reklama

„Dzięki tej transakcji realizujemy kolejne cele ogłoszone w naszej strategii. Mediatel jest uzupełnieniem naszej grupy, wykorzystamy go do poszerzenia wachlarza usług oferowanych dla naszych krajowych i zagranicznych partnerów. Umożliwi nam świadczenie hurtowej terminacji usług głosowych. Jednocześnie spółka ta może posłużyć nam do realizacji projektu FTTH” – powiedział prezes Grupy HAWE Krzysztof Witoń.

W ramach transakcji HAWE S.A. finalnie objęło 21.669 miliona nowych akcji Mediatela za które spółka zapłaciła 1,5 mln zł w gotówce, a pozostałe 9,4 mln zł wniosła poprzez potrącenie przysługującej Spółce wobec Mediatel S.A. wierzytelności.

„Skonwertowanie należności Mediatela na akcje oraz jej dokapitalizowanie umożliwi tej spółce odzyskanie w ciągu kilku miesięcy rentowności. Pozyskujemy też infrastrukturę światłowodową w Trójmieście, która dobrze uzupełnia nasze zasoby, a także niezbędną kolokację w Warszawie, która jest największym i najistotniejszym punktem styku sieci w Polsce” – powiedział prezes HAWE Krzysztof Witoń.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym kompleksowe i nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach podstawowej działalności Grupa Mediatel świadczy usługi głosowe, w tym usługi hurtowej terminacji połączeń telefonicznych polegające na przyjmowaniu i tranzycie telekomunikacyjnego ruchu głosowego krajowego i międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych.

W czerwcu HAWE przedstawiło strategię, która zakłada m.in. przekształcenie spółki z operatora sieci szkieletowej w największego w Polsce otwartego operatora infrastruktury światłowodowej. Od tego czasu Spółka zrealizowała wiele zapowiedzi zawartych w strategicznym dokumencie. Podpisano m.in. umowy dotyczące strategicznego partnerstwa z Huawei oraz Alcatel-Lucent. Dzięki emisji obligacji z sukcesem zoptymalizowano strukturę zadłużenia spółki na bardziej korzystną. Program obligacji będzie kontynuowany a pozyskane środki wzmocnią kapitał obrotowy spółki i umożliwią jeszcze bardziej dynamiczny rozwój.

Ważnym elementem nowej strategii jest też realizacja wielkich projektów publicznych finansowanych ze środków europejskich. Należąca do Grupy spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim o łącznej długości ponad 4200 km. Wartość tych projektów realizowanych w latach 2013-2015 wyniesie 627 mln zł.