Przedsiębiorcy muszą się jeszcze nauczyć korzystania z możliwości, jakie niesie łączność piątej generacji.
Wprowadzenie sieci 5G w Polsce spowoduje wzrost PKB o 1,2 proc. – tj. o 63,2 mld zł – do 2028 r. – szacuje firma Accenture w swoim raporcie. W mniej optymistycznym wariancie nowa technologia pozwoli zwiększyć produkt krajowy o 0,8 proc. Będzie to zależało przede wszystkim od tego, jak operatorzy podejdą do budowy sieci. Autorzy raportu podkreślają, że współpraca telekomów w tej dziedzinie przyspieszy wdrażanie 5G, zmniejszy koszty tego procesu i pozwoli optymalnie wykorzystać zasoby częstotliwości.
Polem współdziałania może być projekt #Polskie5G, nad którym czterej operatorzy – Orange, Play, Plus i T-Mobile Polska – pracują razem z należącą do Skarbu Państwa firmą Exatel i Polskim Funduszem Rozwoju. Państwo wniosłoby do spółki częstotliwości (pasmo 700 MHz), a operatorzy – infrastrukturę i wkład finansowy.
W raporcie przygotowanym dla Pracodawców RP eksperci Accenture stwierdzają też, że łączność piątej generacji przyczyni się do wzrostu zatrudnienia – od 0,5 proc. do 0,7 proc. do roku 2028. Nowa sieć – zapewniająca ponad dziesięciokrotny wzrost szybkości przesyłania danych i zmniejszenie opóźnienia o podobnej skali, a także umożliwiająca obsługę tysiąckrotnie większej liczby urządzeń – przyczyni się wprawdzie do większej automatyzacji gospodarki i życia publicznego, co zaowocuje redukcją zatrudnienia. Raport podkreśla jednak, że dotyczy to tylko „zawodów i czynności o niskiej wartości dodanej” jak transport drogowy. Natomiast w branżach wysokiej wartości dodanej, bardziej innowacyjnych, zatrudnienie wzrośnie. Będzie się to wiązało m.in. z rozwojem przemysłu 4.0, inteligentnych miast, cyfrowej administracji oraz nowych technologii w rozrywce – wykorzystujących rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. W skali całej Unii Europejskiej w ciągu najbliższych sześciu lat rozwój 5G przyczyni się do wzrostu wartości sektora motoryzacyjnego o ok. 20,3 proc.; przewidywany wzrost sektora energetycznego wynosi 14,4 proc., a branża rozrywki i mediów może zwiększyć obroty o 15,7 proc.
– Sieć 5G nie jest po prostu szybszym łączem internetowym, ale technologią, która będzie narzędziem dla rozwoju kolejnych, być może rewolucyjnych produktów i usług – podkreśla Tomasz Grabowski, dyrektor zarządzający Accenture w Polsce.
Piotr Muszyński, doradca prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji, przyznaje, że polski biznes nie jest jeszcze przygotowany na wykorzystanie potencjału sieci 5G. – Brakuje przede wszystkim wiedzy: potrzebna jest edukacja o możliwościach wynikających z masowego dostępu do 5G, o tym jakie dziedziny gospodarki mogą liczyć na rozwój dzięki zastosowaniu tej technologii – stwierdza Piotr Muszyński. – Warto pamiętać, że wynikająca z zastosowania 5G integracja środowisk IT i OT (technologie informatyczne i operacyjne) wymusi wiele zmian, np. w samych modelach zarządzania produkcją – dodaje.