Przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.) umożliwi przejmowanie częstotliwości pod szeroko pasmowy internet 5G.
Już w 2016 r. w ramach UE zawarto porozumienie dotyczące rezerwacji częstotliwości przeznaczonych na budowę bezprzewodowej sieci 5G. Dotyczy ono pasma 700 MHz (694-790 MHz). Problem w tym, że w wielu państwach częstotliwość ta jest wykorzystywana do innych celów. W Polsce do przesyłania sygnału przez multipleksy cyfrowej telewizji. Nowelizacja przepisów umożliwi państwu przejmowanie tej częstotliwości. Zapoczątkuje to wydanie decyzji przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zmianie rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy. Dopiero na podstawie takiej decyzji przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może wszcząć postępowanie w sprawie zmiany koncesji.
Do przejęcia pasma 700 MHz nie będzie wymagana zgoda firm, które dzisiaj je użytkują. Będzie się to odbywać na podstawie samej ustawy, w związku ze zmianą rezerwacji. Ma to umożliwić sprawne przejmowanie częstotliwości. Zgodnie z wymogami prawa unijnego powinna ona być wykorzystywana na potrzeby szerokopasmowego internetu najpóźniej 30 czerwca 2020 r. (w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydłużenie tego terminu o dwa lata).
Nowelizacja dotyczy jednak nie tylko pasma do internetu 5G. Ma też rozwiązać problemy zidentyfikowane na rynku. Jeden z nich to blokowanie częstotliwości. Chodzi o sytuacje, gdy dana częstotliwość jest rezerwowana na rzecz zwycięzcy przetargu, aukcji lub konkursu, który jednak nie uiszcza opłaty lub po prostu rezygnuje z częstotliwości. Podmioty takie będą otrzymywały zakaz ubiegania się o rezerwację przez sześć kolejnych lat.
Etap legislacyjny
Projekt zostanie przesłany do Sejmu