Za zawyżanie liczby mieszkańców, którzy mają być podłączeni do kanalizacji, samorządom grożą unijne kary.
– Zgodnie z tym, co deklarowały gminy, wynikałoby, że w Polsce mamy półtora raza więcej mieszkańców, niż jest w rzeczywiści – stwierdził Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Samorządy podawały bowiem zawyżony wskaźnik RLM (równoważnej liczby mieszkańców, którzy będą korzystać z kanalizacji).
– Zdarzało się, że zamiast rzeczywistego wpisywały docelowy – wyjaśnia Mariusz Gajda. A osiągniecie go okazuje się nierealne.