Samorządy nie będą musiały obowiązkowo czipować psów. Ale dostaną dodatkowe narzędzia, by zapobiegać bezdomności zwierząt. Tak wynika z nowelizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), którą zaproponowali posłowie PiS. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Dziś też gminy są zobowiązane do ustalania programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ustawa określa, co powinno sie w nich znaleźć – to np. obowiązkowa sterylizacja zwierząt w schroniskach, odławianie bezdomnych psów czy opieka nad wolno żyjącymi kotami. – Wymienione w ustawie elementy mają charakter wyczerpujący. Nie jest zatem dopuszczalne określanie w programach kwestii, których ona nie wymienia – wskazują wnioskodawcy. I proponują, aby ustawa wskazywała jedynie obligatoryjne elementy, które mają się znaleźć w programie, a resztę pozostawiała do decyzji gmin.
Projekt zakłada też, że samorządy będą mogły, o ile będą chciały, ponosić koszty sterylizacji zwierząt mających właściciela – dziś mogą opłacać takie zabiegi dla bezdomnych psów i kotów.