Związek Powiatów Polskich chce, by w ustawie wprost określić, ile obywatel będzie musiał zapłacić za kopię aktu. Taką opinię złożył do projektu nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
Zakłada on, że osoby zainteresowane wydaniem kopii (np. aktu zgonu czy urodzenia) będą mogły ją uzyskać bez konieczności stawiania się w urzędzie – np. drogą elektroniczną. To jednak nie będzie darmowe. Każdy urząd ustali własną cenę w oparciu o te same kryteria, m.in. koszty pracy pracownika, który musi określony akt odnaleźć i przygotować do kopiowania.
– Zwracam się o rozważenie wprowadzenia bezpośrednio w ustawie przepisów określających wysokość opłat za sporządzenie i przesłanie fotokopii aktu stanu cywilnego – wskazuje w opinii do projektu Ludwik Węgrzyn, prezes ZPP. Uzasadnia, że doświadczenia wynikające ze stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) w zakresie określania wysokości kosztów przygotowywania dokumentów, o które wnioskują zainteresowani, przemawiają za uśrednieniem wysokości potencjalnych kosztów na obszarze całego kraju. – Takie rozwiązanie gwarantuje równe traktowanie obywateli oraz nie rodzi ryzyka obarczania wojewodów (jako organów nadzoru nad samorządami) czy sądów administracyjnych rozstrzyganiem, a gmin – wykazywaniem, czy przyjęte opłaty są adekwatne do ponoszonych kosztów – wyjaśnia Węgrzyn.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania w Sejmie