Dziś przekonamy się, czy ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest zgodna z ustawą zasadniczą.
Trybunał Konstytucyjny, który w ubiegłym tygodniu rozpoznał wniosek prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – zarzucił on niekonstytucyjność części przepisów ustawy tego aktu w zakresie, w jakim rozszerza ona przesłanki do odmowy zwrotu, a także umożliwiają umorzenie postępowania dekretowego w przypadku braku aktywności stron postępowania – postanowił bowiem przyspieszyć ogłoszenie orzeczenia.
Na decyzję TK czekają tysiące byłych właścicieli i ich spadkobierców. Warto przypomnieć, że na mocy „dekretu warszawskiego” wszystkie grunty w granicach ówczesnej Warszawy zostały skomunalizowane, tzn. z mocy samego prawa przeszły na własność m.st. Warszawy. Przy czym dekret przewidywał możliwość przyznania prawa wieczystej dzierżawy (później prawa własności czasowej, a następnie użytkowania wieczystego), o ile poprzedni właściciel złożył stosowny wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia nieruchomości w posiadanie przez gminę.