Organy administracji rządowej w terenie zapewnią funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego (WRDS) – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.