statystyki

Zastępca wójta dokona zmiany w budżecie? Nie każda RIO na to pozwoli

autor: Marcin Nagórek06.07.2016, 08:42; Aktualizacja: 06.07.2016, 10:10
pieniądze

Możliwość przeniesienia kompetencji co do zmian w budżecie gminy przez wójta na rzecz swojego zastępcy bądź sekretarza gminy budzi uzasadnione wątpliwości.źródło: ShutterStock

Są rozbieżności interpretacyjne co do możliwości delegowania kompetencji organu wykonawczego. Dlatego dla danej gminy wiążące będzie stanowisko regionalnej izby obrachunkowej właściwej miejscowo.

Problematyka dotycząca wspomnianej kwestii nie jest jednoznacznie uregulowana ani w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ani w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Istnieją co prawda pewne regulacje prawne w tym zakresie w ww. aktach prawnych. Są jednak na tyle niejasne, że kwestia możliwości przeniesienia kompetencji co do zmian w budżecie gminy przez wójta (w drodze zarządzenia) na rzecz swojego zastępcy bądź sekretarza gminy budzi uzasadnione wątpliwości. Starają się je rozwiać zarówno organy nadzoru nad gospodarką finansową gmin, czyli regionalne izby obrachunkowe, jak i sądownictwo administracyjne. Skutkiem powyższego jest konieczność dokonania analizy stosownych przepisów prawnych ww. aktów prawnych m.in. przez pryzmat działalności orzeczniczej ww. organów. Choć, co warte podkreślenia, również najnowsze orzecznictwo sądowe nie jest w tym zakresie zbieżne. Warto zatem przyjrzeć się dwóm skrajnym stanowiskom.

To niemożliwe

Pierwsze z nich zakłada brak możliwości delegowania ww. kompetencji przez wójta na rzecz swojego zastępcy czy sekretarza gminy m.in. w akcie wewnętrznym określonej gminy. Pogląd taki wynika m.in. z prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 28 października 2015 r. (sygn. akt I SA/Po 1300/15). Warto zauważyć, że WSA utrzymał w mocy ww. wyrokiem uprzednie stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które unieważniło zarządzenie wójta w ww. zakresie. W argumentacji za powyższym stanowiskiem warto więc przywołać prezentowany tam kierunek interpretacyjny.

Istotny jest w tym przypadku art. 257 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, przywołując wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt I PK 155/10, wskazano, że regulacje ustawy o samorządzie gminnym nie przyznają zastępcy wójta żadnych samodzielnych kompetencji. Umocowanie do dokonywania zmian w budżecie z mocy prawa zostało zaś przypisane organowi wykonawczemu, czyli np. w gminie wójtowi. Co jednak istotne, nie przewidziano w prawie możliwości scedowania swoich uprawnień jako organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie na inne osoby, w tym na swojego zastępcę.

W wyroku odniesiono się również do art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wskazano w nim, że ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta. Słowniczek nie wymienia zaś ich zastępców.


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane