Związki zawodowe chcą, aby progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiły od 2025 r. 1040 zł dla osoby samotnej i 935 zł dla rodziny. Sprzeciwiają się też zamrożeniu kryteriów do świadczeń rodzinnych.

Wspólne stanowisko w tej sprawie przyjęły OPZZ, Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych (FZZ), czyli strona pracowników Rady Dialogu Społecznego (RDS). Zgodnie z przepisami rząd raz na trzy lata jest zobligowany do przedstawienia partnerom społecznym swojej propozycji dotyczącej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej oraz w świadczeniach rodzinnych (a także ich kwot). I tak w przypadku tego pierwszego systemu wsparcia Rada Ministrów postanowiła, że próg kwalifikujący do świadczeń ma od 1 stycznia 2025 r. wzrosnąć z 776 zł do 1010 zł dla osoby samotnej oraz z 600 zł do 823 zł w przeliczeniu na członka rodziny. Z kolei w odniesieniu do świadczeń rodzinnych została podjęta decyzja o zamrożeniu na następne trzy lata na dotychczasowym poziomie zarówno kryterium dochodowego, jak i poszczególnych świadczeń. To oznacza, że progi będą dalej wynosić 674 zł na osobę w rodzinie oraz 764 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.

Procedura waloryzacji kryteriów przewiduje, że do 15 czerwca rządowe propozycje są uzgadniane na forum RDS. Jednak w związku z tym, że nie doszło do porozumienia w tej sprawie między związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców, OPZZ, Solidarność i FZZ zdecydowały się przygotować swoje stanowisko w tej sprawie i przekazać je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Związkowcy, odnosząc się do propozycji w zakresie pomocy społecznej, podkreślają, że idzie ona w dobrym kierunku, ale jest niewystarczająca. Ich zdaniem kryteria dochodowe powinny bowiem zostać jeszcze bardziej podniesione i wynosić 1040 zł dla osoby samotnej oraz 935 zł dla rodziny.

– Uważamy, że progi dochodowe, które będą obowiązywać przez kolejne trzy lata, powinny uwzględniać prognozowaną inflację, dlatego postulujemy ich wyższą waloryzację – mówi Renata Górna z OPZZ.

Dodaje, że świadczenia z pomocy społecznej powinny zabezpieczać byt osób samotnych i rodzin przynajmniej na poziomie minimum egzystencji, a ten będzie rósł z uwagi na wzrost cen żywności spowodowany przywróceniem podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze oraz uwolnieniem cen energii elektrycznej.

Natomiast w stosunku do świadczeń rodzinnych strona związkowa wskazuje, że nie wyraża zgody na niepodwyższanie kryteriów dochodowych i kwot pomocy finansowej, tym bardziej że nie są one waloryzowane od dziewięciu lat. Jednocześnie OPZZ, Solidarność oraz FZZ proponują, aby od 1 listopada br. progi pozwalające na otrzymywanie zasiłków na dzieci wynosiły 1330 zł oraz 1350 zł (dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem), natomiast kwoty wspomnianych zasiłków, które są zróżnicowane w zależności od wieku potomka, wzrosły z 95 zł, 124 zł i 135 zł do 140 zł, 180 zł i 200 zł. ©℗